ANG TIKAROL BA KADTO?
ANG TIKAROL BA KADTO?
  • Marjorie Evasco Pernia
  • 승인 2022.11.01 05:20
  • 댓글 0
  • 조회수 146
이 기사를 공유합니다

 

Marjorie Evasco Pernia is a Filipina poet who writes in two languages: English and CebuanoBinísayâ, which is her mother tongue. She has received several literary awards from the SEA Write(2010), Ani ng Dangal Award(2011) from the National Commission for Culture and the Arts of the Philippines. She is currently on the list of the Emeritus Faculty of literature at De La Salle University and writing as a resident writer since 2019. She has been published extensively in Asia, Europe, and North America and her works have been translated into various Philippine languages and world languages including Spanish, Italian, German, Korean, Japanese, Estonian, Vietnamese, Chinese, and Kannada language

 

비니샤야어(Binísayâ) : 필리핀의 중앙 비사야 제도의 보홀섬의 모어는 비니사양 볼-아논(Binísayang Bol-anon)이다. 이 언어는 ‘비사얀어(Visayan)’ 혹은 ‘세부아노어(Cebuano)’—이 명칭은 세부섬의 언어를 뜻하는 것으로, 세부시(市)가 중앙 비사야 제도에서 정치적, 경제적, 문화적 중심지라는 사실과 관련되어 있다—의 방언이다. 세부아노-비사얀(Cebuano-Visayan)은 필리핀에서 타갈로그어(Tagalog) 다음으로 큰 민족 언어학적 집단이다. 마닐라와 세부 같은 권력의 중심지에 대한 이러한 저항은 오늘날 비사야스어(Visayas)를 사용하며 활동 중인 작가들 사이에서 나타난다. 그들은 의식적으로 우리의 토착어를 ‘세부아노어’—일반적으로 사용되는 명칭—로 부르길 거부하면서 그것의 참된 명칭이 ‘비사야어’ 혹은 ‘비니사야어’ 혹은 심지어 더 구체적으로 ‘비사양 볼-아논(Bísayang Bol-ánon)’이라고 주장한다.

마르조리에 에바스코 페르니아
마르조리에 에바스코 페르니아

Kini ang paagi sa akong pagpangandoy sa bathala dinhi niining isla
Uban kanimo karong adlawa: sukaranon ug bughaw
Sama sa dagat nga nagpahumok sa atong mga tiil sa asin
Ug nagdala sa buhing balod sa atong mga bàbà, 
Nagdula sa mga tunog sa atong ginsaugdang pinulongan. 
“Bughaw ang Bathala,” miawit ang magbabalak Juan Ramon Jimenez,
Nahubog sa pangandoy, ang iyang buhok, kilay, 
Pilok nabughaw daw mga pako sa tikarol. 
Kini ang langgam nga mihangop kanato dihang miabot ta
Sa sidlakang likoon niining isla:
Nagtug-an kanato nga ang mahiktin natong utlanan
Mapapas diha sa hangin, motuhop sa bughaw
Sa kaalindangahang kalangitan ug mga bukidnong bulak. 
Dinhi sa atong gilingkorang bato nga gitabonan og lumot,
Natagamtaman kog kalit nga migakos kanato ang kabughaw,
Kining bato, isla, nausob nga hangin, 
Ang atong gilay-on ug ang panaghiusa sa Kaugalingon
Nga atong gipangandoy. Mikaylap 
Sa akong utok ang bughawng kilat nga nagkalayo,
Naghatag sa tubag nga atong gigukod niining tibuok adlaw:
Giawit kini sa mga balod sa dagat; naglupad-lupad dinhi ang tikarol,
Migamot niini kining islaha. Ang pagpangandoy
Sa Bathala bughaw nga matin-aw — ang bolok
Diin manihag-sihag ang atong kalag.

Marjorie Evasco Pernia
Marjorie Evasco Pernia 다른기사 보기

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.